Python rozhranie ku Gammu

Gamu tiež obsahuje rozhranie pre Python, ktorý poskytuje (väčšinu) funkčnosti Gammu z jazyka Python.

Najnovšie novinky

Gammu 1.33.0

Gammu 1.33.0 has been just released. New stable release collecting various bug fixes and translation updates over past months.

Published on 29. máj 2013 by Michal Čihař

Gammu 1.32.0

Gammu 1.32.0 has been just released. New stable release collecting various bug fixes over past months. The only new functionality is support for call diverts using AT driver.

Published on 27. jún 2012 by Michal Čihař

Stiahnuť

Python modul je distribuovaný ako súčasť Gammu preto pre jeho získanie jednoducho stiahnite Gammu. Keď chcete použiť binárny balík, modul môže byť súčasťou samostatného balíku vo vašej distribúcii, skúste hľadať niečo ako python-gammu.

Príklad

Using python-gammu is quite simple, for example sending of the text message can be done by following snippet:

import gammu

sm = gammu.StateMachine()
sm.ReadConfig()
sm.Init()

message = {
    'Text': 'python-gammu testing message', 
    'SMSC': {'Location': 1},
    'Number': '+420800123465',
}

sm.SendSMS(message)

Dokumentácia

API documentation is available, but you might also find useful libGammu documentation. Please check developer documentation page for more details.

Check also Frequently Asked Questions.