Autori Gammu a Wammu

Mnoho ľudí v minulosti prispelo do Gammu, python-gammu a Wammu. Ty najdôležitejších nájdete na tejto stránke.

Michal Čihař

Michal začal prispievať v roku 2002 zlepšovaním AT modulu a neskôr prispieval v module pre telefóny Alcatel. Neskôr napísal Python bindings for Gammu a GUI aplikáciu na nich založenú. V roku 2007 sa stal správcom projektu Gammu and kde pôsobí doteraz.

Website: cihar.com

E-mail: [email protected]

Marcin Wiącek

Marcin pôvodne začal projekt ako fork Gnokii pretože nebol spokojný s niektorými časťami existujúceho kódu. prispieval väčšinou do hlavného kódu a Nokia modulu a viedol projekt do januára 2007, keď rezignoval pre nedostatok času. Už nieje aktívny na projekte.

Website: www.mwiacek.com

Gnokii authors

Pretože kód pôvodne začal ako fork projektu Gnokii, chceli by sme poďakovať všetkým prispievateľom, hlavne menovite Pavlovi Janíkovi, Pawelu Kotovi a ManfreduJonssonovi.

Website: gnokii.org