Licencia Gammu a Wammu

Gammu, python-gammu and Wammu are released under GNU General Public License, version 2.

Tento program je slobodný software; môžete ho šíriť a upravovať podľa ustanovenia GNU GPL verzie 2, vydanej Free Software Foundation.

Tento program je šírený v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; neposkytuje sa ani predpokladaná záruka PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte v GNU GPL

Kopii GNU General Public License jste měl obdržet spolu s tímto programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Licence těchto stránek

Website code is released under GNU General Public License, version 2 or later.

Tento program je slobodný softvér; môžete ho šíriť a modifikovať podľa pravidiel Všeobecnej verejnej licencie GNU verzie 2 alebo nasledujúcej (podľa vašej voľby), vydanej Free Software Foundation

Tento program je šírený v nádeji, že bude užitočný, avšak BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY; neposkytuje sa ani predpokladaná záruka PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. Ďalšie podrobnosti hľadajte v GNU GPL

Kopii GNU General Public License jste měl obdržet spolu s tímto programem; pokud se tak nestalo, napište o ni Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

Obsah stránok

Website content is released under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Všetky produkty uvedené na týchto stránkach sú ochrannými známkami ich vlastníkov.